Trade Finance

Trade Finance

Prin aceste servicii furnizăm instrumente financiare care să faciliteze
schimburile comerciale între părți situate în diferite țări.

Obiectivele pe care le urmărim:

  • Reducerea riscurilor
  • Facilitarea tranzacțiilor comerciale
  • Sprijinirea creșterii economice

Avantaje

  • Siguranță, confort și încredere
  • Garantarea obligațiilor de plată
  • Monitorizare și control continuu
  • Asigurare împotriva riscurilor de neonorare a obligațiilor contractuale

Acreditive

Se numără printre cele mai utilizate instrumente de plată în comerțul național și internațional.

Asigură vânzătorului un angajament irevocabil de plată din partea Băncii.

Oferă cumpărătorului siguranța că plata se va efectua numai la prezentarea de documente corespunzătoare cu termenii și condițiile acreditivului.

TechVentures Bank avizează acreditivele de export sau emite acreditive de import, transferă și confirmă acreditive, cesionează sumele încasate în cadrul lor, emite și avizează acreditive revolving și stand by.

Scrisori de Garanție

Este mijlocul de garantare a îndeplinirii unor obligații contractuale ale unei societăți față de altă societate prin asumarea precisă și irevocabilă din partea Băncii de a plăti o sumă de bani beneficiarului garanției în cazul neîndeplinirii acestora.

TechVentures Bank avizează sau emite scrisori de garanție de plată, de restituire avans, de participare la licitații, de bună execuție, pentru acordare de facilități bancare (credite), pentru vamă și plata taxelor vamale, de confort, cât și contragaranții.

Incasso-uri

Reprezintă o procedură prin care Banca operează documente comerciale și financiare conform instrucțiunilor primite de la o bancă corespondentă sau de la clientul său;

Oferă vânzătorului siguranța că documentele remise la incasso vor intra în posesia cumpărătorului numai după ce vor fi îndeplinite instrucțiunile sale;

Oferă cumpărătorului siguranța că face o plată numai după ce vânzatorul a livrat marfa și și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul comercial.

Incasso-urile se folosesc pentru:
  • a obține acceptarea/plata documentelor;
  • a remite documentele contra acceptare/plată;
  • a remite documentele în baza altor termeni și condiții.

Plăți Condiționate

Instrument de plată prin care banca beneficiarului creditează contul acestuia contra prezentării documentelor cerute de banca emitentă.

Cumpărătorul are siguranța că plata se va efectua numai după îndeplinirea condițiilor prevăzute în ordinul de plată condiționat.