Rural Plus

Rural Plus

Programul RURAL PLUS este dedicat operatorilor economici, fermierilor și asociațiilor de fermieri, asociațiilor agricole, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, care își desfașoară activitatea în domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar și care solicită finanțări pentru investiții sau activitatea curentă. Facilitățile sunt garantate în numele statului roman, prin Ministerul Finanțelor, de către FGCR.

Perioada de acordare

Pentru creditele de investiții: 72 luni

Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru: 36 luni

Cheltuieli eligibile

 • achiziţie de echipamente/maşini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe, inclusiv TVA;
 • achiziţie de active necorporale: software/licenţe/ programe/brevete, inclusiv TVA;
 • achiziţie de spaţiu de producţie/servicii/comercial/depozitare/terenuri agricole și terenuri pentru construcţie, inclusiv TVA;
 • achiziţie de părţi sociale şi acţiuni;
 • construcţie de spaţii de producţie/servicii/spaţii comerciale/depozitare, inclusive TVA;
 • cheltuieli de reparaţii capitale, modernizări spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru, inclusiv TVA;
 • alte cheltuieli aferente planului de investiţie, inclusiv panouri fotovoltaice pentru uzul beneficiarului, inclusiv TVA;
 • active biologice productive, inclusiv TVA;
 • cheltuieli de aprovizionare/producţie/desfacere;
 • cheltuieli de executare lucrări şi/sau de prestare de servicii;
 • cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri;
 • cheltuieli de întreţinere, reparaţii curente spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru pentru toate activităţile desfăşurate de către beneficiar la acestea;
 • alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente;
 • cheltuieli cu salarii şi asimilate pentru toate activităţile desfăşurate de către beneficiar; cheltuieli cu chirii/utilităţi;
 • impozite/taxe/contribuţii/alte sume datorate bugetului general consolidat a căror obligaţie de plata este în sarcina beneficiarului pentru toate activităţile desfăşurate de către acesta;
 • alte costuri de operare;
 • active biologice de natura stocurilor şi produse agricole, precum şi cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor;
 • cheltuielile de refinanţare a altor credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și pentru investiţii în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii, sectorului alimentar și comerțului cu produse agricole, piscicole și alimentare, mai puțin comerțul cu tutun și băuturi alcoolice, cu excepția refinanțărilor creditelor acordate pentru implementarea de proiecte finanțate cu fonduri europene și a creditelor de investiţii şi/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul programelor guvernamentale de garantare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROM NIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROM NIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare. Refinanțarea creditelor de investiții și/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este posibilă numai pentru soldul acestora, fără a exita posibilitatea de majorare a soldului refinanțat.

Costuri

Rata dobânzii: Pentru creditele de investitii: ROBOR 3M + marja fixa de 1,50% pe an

Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru: ROBOR 3M + marja fixa de 1,90% pe an

Comisionul de risc: Este datorat Ministerului Finanțelor și se calculează de către FGCR sau FRC, după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, sau, dupa caz, până la data plății valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției și categoria beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.

Comisionul de administrare: Este datorat FGCR sau FRC, după caz, și se calculează de către FGCR sau FRC, după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, sau, după caz, până la data plății valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției estimat la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Pentru anul 2024, nivelul comisionului de administrare este de 0,20% pe an, calculat la valoarea/soldul garanției.

Avantaje

 • Garanția statului în proporție de până la 90% din valoarea împrumutului;
 • Perioada de grație în cazul creditelor de investiție de până la 18 luni pentru rambursarea principalului;
 • Pentru creditele acordate, statul acordă un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente, pe o perioadă de maximum 12 luni;
 • Costuri reduse;
 • Nu se percepe comision de rambursare anticipată;
 • Contractul de credit nu conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către Bancă.